Užovka hladká

Užovka hladká Užovka hladká (latinsky Coronella austriaca) je nejedovatý had, který je rozšířen de facto po celé Evropě, vyjma Pyrenejského poloostrova, Irska, severu Anglie a severu Skandinávie. Východní hranicí rozšíření je severozápad Íránu a Kaspické moře, obývá taktéž i Turecko.
Jejím přirozeným prostředím jsou především slunné a kamenité křovinaté stráně a ve skály, kde loví zejména ještěrky, kobylky, slepýše nebo jiné hady.

Užovka hladká je 50 až 60 centimetrů dlouhá a dožívá se asi 10 let. Poznávacím znamením je plochá hlava, která je těžko odlišitelná od krku.
Samci bývají většinou zbarveni hnědě až do červeně, zatímco samice jsou většinou šedohnědé. Nepravidelné skvrny na hřbetě se někdy spojují, takže může tato užovka připomínat zmiji.

Užovka hladká je jediná užovka svého rodu, která rodí živá mláďata.
Při ohrožení vypouští užovka hladká zapáchající tekutinu z kloaky, zuřivě kouše, hlasitě syčí, nafukuje krk a zplošťuje hlavu.

Víte, že...

  • ... nejtěžším hadem je anakonda velká s hmotností 227 kg?
  • ... nejjedovatějším mořským hadem je vodnář Belcherův?
  • ... nejjedovatějším suchozemským hadem je Taipan?
  • ... nejvíce jedovatých hadů žije v Austrálii?

Anketa